آن جراحی پزشکی درمانی بهداشت فرانسه

آن: جراحی پزشکی درمانی بهداشت فرانسه کیارستمی عمل جراحی آقای کیارستمی عباس کیارستمی

قدرتمندترین موشک دنیا را ببینید ، اولین تصویرهای موشک فالکون هوی که ایلان ماسک منتشر کرد

ایلان ماسک،مدیرعامل شرکت اسپیس ایکس بعد از مدتها حرف و حدیث نخستین تصویرهای از موشک فالکون هوی را در توئیتر خود منتشر کرده است. اولین تصویرها..

ادامه مطلب